KURS

|Videoklipp av kurs - fra Norge Rundt (5.3 MB)|

En inspirerende og lekende foredragsholder!

Aktiv visekunstner, tekstforfatter og komponist med tre CD – utgivelser bak seg.

Turnerer bl.a. med barneprogrammet ”Jordbærputer & Lakrisbåter” for Rikskonsertene. Lang fartstid i barnehage og SFO. Har holdt en rekke kurs med glimrende kritikker om bruk av sang og aktiviteter for "barnearbeidere".

"Dyrene i Afrika”
(Kurs rettet mot voksne)

Vi flytter jungelen innendørs og skaper om klasserommet eller et rom i barnehagen/SFO til en spennende lekeplass med sang og drama som inspirerer til kreativitet og utfoldelse. Vi lager dyremasker, enkle kostymer og rekvisitter, og dramatiserer sanger. Målet er å vise en prosjektaktivitet fra grunnen, en konkret idé som deltakerne kan bruke sammen med barna. Aktiviteten har stor overføringsverdi til lignende aktiviteter.

Gamle og nye sangleker
(Kurs / program for barn og voksne)

En verkstedordning for barn i alderen 6 – 11 år (1. – 4. skoletrinn)

Anbefales for skoler, oppvekstsenter og som enkeltprogram.

Sangleker gir barna anledning til å synge om tanker og følelser som til daglig ikke får komme frem.

Dagens barnesanglek står i et klart avhengighetsforhold til den leken den springer ut fra. Noen tekster og lekemåter er i god behold. Kombinasjonen sang og lek er overtatt fra tidligere tiders tradisjonsbærere. Det eksisterer et stort antall sangleker som har overlevd gjennom tidene. Det er både ringleker, leker på rekke, og andre varianter.

Gjennomføring:
Elevene er aktivt med i innlæringen av sangleker samt blir fortalt litt om sanglekens historiske bakgrunn på en enkel og morsom måte. Læreren får med seg tekst og beskrivelse av sanglekene som motiverer til videre bruk i skolen.
Opplegget gjennomføres i løpet av en skoletime eller en time etter ønske.
Programmet kan med hell utvides til å vare hel/halv dag for en bedre innføring.

| Last ned programmet her | Omtale i Oppland Arbeiderblad |

 

"Sang i SFO, skoler og barnehager"

(Et kurs rettet mot voksne) Kurset holdes i samarbeid med Norsk Viseforum og Norsk Musikkråd.


handdukkerHar du noen gang prøvd å plystre en sang når du er i nærheten av andre? Da har du erfart at du aldri får plystre sangen ferdig i fred. Det samme opplever vi med nynning og sang. Sang smitter, men det må finnes en smittekilde. Vi du være den smittekilden?

Dette er et kurs der noen av målene er å bidra til å gi barn større trygghet i forhold til egen sang, større sangglede og økt kjennskap til norske kulturtradisjoner.

Du får veiledning i bruk av metodikk og får prøve ut forskjellige aktiviteter til sang, gjenoppfriske de gamle tradisjonelle sangene og kanskje lærer du noen sanger du ikke kjente fra før. Du får også med deg et kurshefte spekket med gode idéer og en cd med sanger.

Kurset gir deg massevis av idéer, inspirasjon og glede som du vil dra nytte av i hverdagen sammen med barn.

Med sangen som hjelpemiddel i alle praktisk/estetiske fag og anledninger får du også et godt utgangspunkt til tema- og prosjektarbeid.

Dette er ikke et sangkurs, men det gir deg massevis av påfyll, inspirasjon og idéer til aktiviteter knyttet til sang. Det er et praktisk, aktivt og lekende kurs med utgangspunkt i de norske tradisjonelle sangene. Du gjenoppfrisker gamle sanger, noen med ny vri, og lærer noen nye. Vi synger og dramatiserer med og uten hånddukker, danser og maler sanger.


"Vi trodde ikke vi skulle være så aktive", uttaler kursdeltakerne. "Men jammen er det moro!"